จำนวนนักพนัน คาสิโนออนไลน์ บางกลุ่มที่ยังเลือกเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนแบบเดิมอยู่ ซึ่งต้องเดินทางไปเล่นในบ่อนคาสิโนจริง ๆ ยังคงนิยมและชื่นชอบกับการบริการและบรรยากาศแบบบ่อนคาสิโนอยู่ ซึ่งบ่อนคาสิโนเหล่านี้จะสามารถเปิดขึ้นได้เฉพาะบางประเทศที่กฎหมายกำหนดให้สามารถเปิดธุรกิจบ่อนคาสิโนได้เท่านั้น ดังนั้น

การเลือกเล่นการพนัน คาสิโนออนไลน์ ในบ่อนคาสิโนดังกล่าวนี้ นักพนันจำเป็นต้องการเสียค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปและกลับ ยิ่งถ้าอยู่ห่างไกลจากสถานที่ตั้งบ่อนคาสิโนแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่นักพนันเหล่านั้นมากกว่าผู้ที่อยู่ใกล้บ่อนคาสิโน